Probiotyki a cukrzyca

Probiotyki w leczeniu cukrzycy i ich powikłaniach

Probiotyki w leczeniu cukrzycy

Cukrzyca jest grupą chorób metabolicznych, która charakteryzuje się podwyższonym poziomem glukozy we krwi (tzw. hiperglikemia), czego bezpośrednią przyczyną jest zaburzona produkcja lub działanie insuliny wydzielanej przez komórki beta wysp trzustkowych.

W wielu badaniach klinicznych dowiedziono, że pacjenci cierpiący na cukrzycę mają zmieniony mikrobiom jelit. Przykładowo, Pushpanathan i wsp. (2016) porównali profile bakteryjne kału pochodzącego od 17 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz 13 osób zdrowych, którzy stanowili grupę kontrolną. W grupie osób zdrowych społeczność bakteryjna kału składała się głównie z bakterii gram-dodatnich w tym bakterie z rodzajów Faecalibacterium, Eubacterium i Bifdobacterium, podczas gdy u pacjentów z cukrzyca typu 2 były to głównie bakterie gram-ujemne należące do rodzajów Escherichia i Prevotella.

W innym badaniu Sroka-Oleksiak i wsp. (2020) stwierdzili, że mikrobiota błony śluzowej dwunastnicy u pacjentów z cukrzycą typu 2 również w istotny sposób różniła się od mikrobioty grupy kontrolnej, którą stanowiły osoby zdrowe. Najważniejszą różnicą między dwiema grupami była istotnie mniejsza liczba pożytecznych bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Bifidobacterium w grupie pacjentów z cukrzycą.

Ponadto, Chen i wsp. (2019) stwierdzili znacząco wyższą liczbę bakterii z rodzaju Lactobacillus w grupie kontrolnej porównaniu do pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli przed wdrożeniem leczeniem.

W ostatnim czasie naukowcy coraz częściej potwierdzają pozytywny wpływ stosowania probiotyków w leczeniu cukrzycy zarówno w modelach zwierzęcych jak i eksperymentach klinicznych. Kilka badań wykazało, że probiotyki mogą w różnym stopniu obniżać poziom glukozy we krwi np. Lactobacillus spp. (Lim et al., 2016), L. paracasei (Hung et al., 2016), L. plantarum (Li et al., 2014) i L. casei (Chen et al., 2014). Ponadto, grupa badawcza Kesika i wsp. (2019) kompleksowo przeanalizowała dotychczasowe wyniki badań klinicznych dochodząc do kilku kluczowych wniosków: i) w większości przypadków probiotyki obniżały stężenie stężenie glukozy we krwi na czczo; ii) poprawiały wrażliwość na insulinę; iii) pozytywnie wpływały na ogólnoustrojowy stan zapalny i status antyoksydacyjny u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Pomimo, tego że mechanizmy leżące u podstaw łagodzenia zmian cukrzycowych są zróżnicowane i złożone, na tę chwilę można stwierdzić, iż pozytywne oddziaływanie probiotyków na tę chorobę może być spowodowane m.in. poprawą odpowiedzi immunologicznej gospodarza, regulacją metabolizmu aminokwasów czy zwiększaniem ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w organizmie chorego.

Podsumowując warto dodać, iż w EkoSynbiotyku znajdują się szczepy bakterii probiotycznych, które jak wskazują wyżej opisane badania mają działanie wspomagające w leczenia cukrzycy, m.in są to Lactobacillus plantarum czy L. casei. Co ważne, szczepy występujące w EkoSynbiotyku pochodzą z naturalnej fermentacji, która potęguje ich działanie probiotyczne. Ponadto Ekosynbiotyk zawiera około 4 tysięcy metabolitów wykazujących właściwości prozdrowotne, w tym metabolity łagodzące objawy cukrzycy.

Bibliografia:

Pushpanathan, P., Srikanth, P., Seshadri, K. G., Selvarajan, S., Pitani, R. S., Kumar, T. D., & Janarthanan, R. (2016). Gut microbiota in type 2 diabetes individuals and correlation with monocyte chemoattractant protein1 and interferon gamma from patients attending a tertiary care centre in Chennai, India. Indian journal of endocrinology and metabolism, 20(4), 523. https://doi: 10.4103/2230-8210.183474

Sroka-Oleksiak, A., Młodzińska, A., Bulanda, M., Salamon, D., Major, P., Stanek, M., & Gosiewski, T. (2020). Metagenomic analysis of duodenal microbiota reveals a potential biomarker of dysbiosis in the course of obesity and type 2 diabetes: a pilot study. Journal of Clinical Medicine, 9(2), 369. https://doi.org/10.3390/jcm9020369

Chen, P. C., Chien, Y. W., & Yang, S. C. (2019). The alteration of gut microbiota in newly diagnosed type 2 diabetic patients. Nutrition, 63, 51-56. https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.11.019

Lim, S. M., Jeong, J. J., Woo, K. H., Han, M. J., & Kim, D. H. (2016). Lactobacillus sakei OK67 ameliorates high-fat diet–induced blood glucose intolerance and obesity in mice by inhibiting gut microbiota lipopolysaccharide production and inducing colon tight junction protein expression. Nutrition Research, 36(4), 337-348. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2015.12.001

Hung, S. C., Tseng, W. T., & Pan, T. M. (2016). Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NTU 101 ameliorates impaired glucose tolerance induced by a high-fat, high-fructose diet in Sprague-Dawley rats. Journal of Functional Foods, 24, 472-481. https://doi.org/10.1016/j.jff.2016.04.033
Li, C., Ding, Q., Nie, S. P., Zhang, Y. S., Xiong, T., & Xie, M. Y. (2014). Carrot juice fermented with Lactobacillus plantarum NCU116 ameliorates type 2 diabetes in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(49), 11884-11891. https://doi.org/10.1021/jf503681r
Chen, P., Zhang, Q., Dang, H., Liu, X., Tian, F., Zhao, J., … & Chen, W. (2014). Antidiabetic effect of Lactobacillus casei CCFM0412 on mice with type 2 diabetes induced by a high-fat diet and streptozotocin. Nutrition, 30(9), 1061-1068.https://doi.org/10.1016/j.nut.2014.03.022

Kesika, P., Sivamaruthi, B. S., & Chaiyasut, C. (2019). Do probiotics improve the health status of individuals with diabetes mellitus? A review on outcomes of clinical trials. BioMed research international, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/1531567

Pozytywne oddziaływanie probiotyków na tę chorobę może być spowodowane m.in. poprawą odpowiedzi immunologicznej gospodarza, regulacją metabolizmu aminokwasów czy zwiększaniem ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w organizmie chorego.