probiotyk z 90% zasiedlaniem przez zdrowe bakterie

Probiotyki ProBio Koło- Badanie zasiedlania mikroorganizmów

Badanie zasiedlania pożytecznych mikroorganizmów EkoSynbiotyku w przewodzie pokarmowym

EkoSynbiotyk, a przeżywalność mikroorganizmów.

Raport z badań o przeżywalności mikroorganizmów zawartych w EkoSynbiotyku ( 11 szczepów żywych, aktywnych i niemodyfikowanych bakterii + probiotyk i prebiotyk w jednym) w warunkach panujących w przewodzie pokarmowym i aktywności przeciwdrobnoustrojowej z oceną spektrum w odniesieniu do szczepów niepożądanych.

Badania te zostały wykonane w renomowanym Instytucie Technologii Mikroorganicznych. Potwierdziły one ponad wszelką wątpliwość iż mikroorganizmy zawarte w EkoSynbiotyku mają około 90% przeżywalność w przewodzie pokarmowym na całym jego odcinku i kolonizują go.

Natomiast aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec szerokiego zakresu szczepów niepożądanych i patogennych w EkoSynbiotyku oceniono na bardzo wysoko.

Zapoznaj się z badaniami EkoSynbiotyku

EkoSynbiotyk ma wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową.

Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zmian liczebności analizowanych mikroorganizmów w symulowanych in vitro warunkach, panujących w trakcie trwania w przewodzie pokarmowym człowieka, można wyciągnąć następujące wnioski:

  1. Przeżywalność mikroorganizmów probiotycznych zawartych w preparacie Ekosynbiotyk jest wysoka na każdym etapie trwania procesu trawienia.
  2. W zastosowanych warunkach trawienia mikroorganizmy probiotyczne zawarte w preparacie Ekosynbiotyk mają wysoki potencjał do kolonizacji jelita cienkiego z jednoczesnym zachowaniem składu konsorcjum minimum do 72 godzin od podania.
  3.  W zastosowanych warunkach trawienia możliwe jest doprowadzenie do licznej kolonizacji jelita grubego przez zaadaptowane szczepy bakterii fermentacji mlekowej wprowadzone w preparacie Ekosybiotyk.
  4. Preparat Ekosynbiotyk ma wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec mikroorganizmów patogennych. Aktywność ta ma przebieg dynamiczny, doprowadzając do szybkiego wykluczenia obecności analizowanych patogenów.

Zapoznaj się z badaniami EkoSynbiotyku

Badania laboratoryjne potwierdziły iż mikroorganizmy zawarte w EkoSynbiotyku mają około 90% przeżywalność w przewodzie pokarmowym na całym jego odcinku i kolonizują go.