Probiotyk i w leczeniu covid 19

Probiotyki i synbiotyki, a COVID-19 i jego powikłania.

Probiotyki a COVID-19 i jego powikłania

Wpływ probiotyków na COVID-19

Grupa badawcza, Zuo i in. (2020) dowiedli, iż pacjenci z COVID-19 mieli znaczące zmiany w mikrobiocie kału w porównaniu z grupą kontrolną. Mikrobiota chorych na COVID-19 charakteryzowała się większą liczbą bakterii oportunistycznych oraz ubytkiem korzystnych bakterii kwasu mlekowego w czasie hospitalizacji i we wszystkich punktach czasowych podczas hospitalizacji. Inni autorzy sekwencjonując metagenom mikrobioty jelitowej u pacjentów chorych na COVID-19 również wykazali spadek pożytecznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus oraz wzrost udziału w społeczności jelitowej takich oportunistów jak bakterie z rodzaju Corynebacterium oraz Ruthenibacterium (Feng i in. 2020). Ponadto, niekorzystny wpływ COVID-19 na skład mikrobioty jelitowej odnotowali Yeoh i in. (2021). Występowanie dysbiozy jelit (czyli zaburzenia liczebności, składu i funkcjonowania mikrobioty jelitowej) może wpływać na płuca, co z reguły nasila zaburzenia oddechowe wywołane przez COVID-19 (Zuo i in. 2020). Warto również dodać, że dysbioza może utrzymywać się nawet po zniknięciu z organizmu SARS-CoV-2 i ustąpieniu objawów oddechowych (Zuo i in. 2020).

Obecnie na całym świecie są prowadzone badania nad wykorzystaniem modulacji mikrobioty jelitowej do terapii wspomagająca leczenie COVID-19. Do tej pory przeprowadzono i opublikowano w renomowanych czasopismach kilka wysoce istotnych badań klinicznych sugerujących pozytywny wpływ probiotyków na COVID-19.

Kup EkoSynbiotyk 1000ml

Pierwsze efekty w 72h

Zespół włoskich naukowców na łamach czasopisma Frontiers In Medicine opublikował wyniki swoich badań, które traktowały o skuteczności doustnej bakterioterapii jako dodatkowej opcji w leczeniu COVID-19 (D’Ettorre i in. 2021). Badania zostały przeprowadzone na grupie 70 osób. Naukowcy wykazali, iż stosowany przez nich preparat zawierający m.in. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis, istotnie przyczynił się do zmniejszenia objawów chorobowych u pacjentów cierpiących na COVID-19. W ciągu 72 godzin prawie wszyscy pacjenci leczeni bakterioterapią wykazali remisję biegunki oraz innych objawów, w tym kaszlu, duszności i gorączki w porównaniu do mniej niż połowy grupy kontrolnej. Ponadto w grupie suplementowanej probiotykami szacowane ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej było ośmiokrotnie mniejsze.

Badanie kliniczne przeprowadzone w szpitalu Wuhan Union, obejmujące 123 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, z ciężkimi objawami, dowiodło, że bakterie mlekowe mogą modulować odpowiedź immunologiczną, zmniejszać poziom białka c-reaktywnego oraz redukować ryzyko wystąpienia wtórnych infekcji (Li i wsp. 2021). Powyższe wyniki przełożyły się na złagodzenie objawów COVID-19 w grupie pacjentów przyjmujących bakterie probiotycznych w porównaniu do grupy kontrolnej; w skład kombinacji bakterii kwasy mlekowego wchodziły takie bakterie jak Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus i Bacillus subtilis.

Łagodzenie objawów COVID-19 poprzez suplementacje probiotyków zostało również udokumentowano przez innych naukowców Huaren i Zazhi (2021), którzy przeprowadzili badanie na 800 pacjentach z COVID-19 z biegunką. Naukowcy wykazali, że czas trwania choroby był krótszy u pacjentów spożywających probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto suplementacja probiotykami łagodziła również inne objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz wzdęcia brzucha.

Ceccarelli i in (2021) przeprowadzili retrospektywna analizę na 200 pacjentach z COVID-19, 112 pacjentów poddano najlepszej dostępnej terapii (best available therapy – BAT) bez doustnej bakterioterapii, a 88 pacjentów poddano BAT z doustną bakterioterapią opartą na probiotyku zawierającym m.in Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis. Śmiertelność w grupie pacjentów leczonych z bakterioterapią wyniosła 11%, a w grupie leczonych tylko BAT była na poziomie 30%.

Kup EkoSynbiotyk 400ml

Codzienne przyjmowanie probiotyków może stanowić ochronę przed zakażeniem

Ponadto, zespół badawczy Rathi i in. (2021) przeprowadził badanie polegające na zastosowaniu suplementacji probiotykami w grupie 200 osób cierpiących na post-covidowe objawy, w tym zaburzenia funkcji poznawczych i przewlekłe zmęczenie mięśni. Badanie trwało 14 dni, a osoby przyjmujące bakterie kwasu mlekowego wykazały znacznie większą redukcję zmęczenia fizycznego i psychicznego ; we wszystkich punktach czasowych w porównaniu z grupą kontrolną.

Zespół naukowców Kageyama i in. (2022) odnotował zdolność probiotyku zawierającego szczepy Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum i Lactococcus lactis ssp. lactis., do wspomagania odpowiedzi immunologicznej; stężenie cytokin we krwi badanych osób było zbliżone do poziomu cytokin wytwarzanych przez wczesną odpowiedź immunologiczną na infekcje wirusowe, w tym SARS-CoV-2. Powyższe wyniki sugerują, że codzienne przyjmowanie probiotyków może stanowić ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2

Reasumując, wyżej opisane badania kliniczne wskazują na konieczność suplementacji bakteriami kwasu mlekowego w czasie choroby COVID-19 i po jej przebyciu. Tego typu suplementacja przywraca odpowiednie proporcje w społeczności bakteryjnej jelit – która w odpowiednim składzie taksonomicznym m.in. determinuje odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, reguluje pracę układu pokarmowego oraz poprzez produkcję tryptofanu (naturalny prekursor serotoniny) wpływa korzystnie na nasz układ nerwowy.

Ze względu na swój skład EkoSynbiotyk ProBio Koło® wydaje się być i<strong>dealnym synbiotykiem (prebiotyk i probiotyk w jednym), który może być stosowany w celu łagodzenia objawów chorobowych COVID-19 oraz zespołu post-covidego.</strong> W odróżnieniu od większości produktów dostępnych na rynku, EkoSynbiotyk posiada cały zestaw najistotniejszych szczepów bakterii kwasu mlekowego pochodzących z naturalnej fermentacji beztlenowej (nie są modyfikowane genetycznie), która dodatkowo potęguje działanie probiotyczne. Bakterie probiotyczne obecne w EkoSynbiotyku to m.in.: Lactobacillus acidophilus SCD208, L. casei SCD469, L. plantarum SCD014 czy Bifidobacterium bifidum SCD512. Poza tym EkoSynbiotyk zawiera około tysięcy metabolitów, które również wykazują właściwości prozdrowotne. Warto również dodać, iż EkoSynbiotyk nie posiada w składzie słodzików, które występują w większości liofilizowanych probiotyków.

Odwiedź oficjalny sklep producenta

Bibliografia:

1. Zuo, T.; Zhang, F.; Lui, G.C.Y.; Yeoh, Y.K.; Li, A.Y.L.; Zhan, H.; Wan, Y.; Chung, A.C.K.; Cheung, C.P.; Chen, N.; et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterology 2020, 159, 944–955.e948.
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.048

2. Feng, Z.; Wang, Y.; Qi, W. The small intestine, an underestimated site of SARS-CoV-2 infection: From Red Queen Effect to Probiotics. Preprints 2020, 2020030161. https://doi.org/10.20944/preprints202003.0161.v1

3. Yeoh, Y.K.; Zuo, T. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut 2021, 70, 698–706. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323020

4. D’Ettorre, G.; Ceccarelli, G.; Marazzato, M.; Campagna, G.; Pinacchio, C.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; Rossi, G.; Celani, L.; Scagnolari, C.; et al. Challenges in the Management of SARS-CoV2 Infection: The Role of Oral Bacteriotherapy as Complementary Therapeutic Strategy to Avoid the Progression of COVID-19. Front. Med. 2020, 7, 389. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00389

5. Li, Q., Cheng, F., Xu, Q., Su, Y., Cai, X., Zeng, F., & Zhang, Y. (2021). The role of probiotics in coronavirus disease-19 infection in Wuhan: a retrospective study of 311 severe patients. International immunopharmacology, 95, 107531. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107531

6. Ceccarelli, G.; Borrazzo, C.; Pinacchio, C.; Santinelli, L.; Innocenti, G.P.; Cavallari, E.N.; Celani, L.; Marazzato, M.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; et al. Oral bacteriotherapy in patients with COVID-19: A retrospective cohort study. Front. Nutr. 2020, 7, 613928. https://doi.org/10.3389/fnut.2020.613928

7. Rathi, A.; Jadhav, S.B.; Shah, N. A Randomized Controlled Trial of the Efficacy of Systemic Enzymes and Probiotics in the Resolution of Post-COVID Fatigue. Medicines 2021, 8, 47. https://doi.org/10.3390/medicines8090047

8. S. Huaren, X. Zazhi. World Chinese journal of digestology https://www.wjgnet.com/1009-3079/ (2021), Accessed 22nd Aug 2021

9. Kageyama, Y., Nishizaki, Y., Aida, K., Yayama, K., Ebisui, T., Akiyama, T., & Nakamura, T.. Lactobacillus plantarum induces innate cytokine responses that potentially provide a protective benefit against COVID‑19: A single‑arm, double‑blind, prospective trial combined with an in vitro cytokine response assay. Experimental and Therapeutic Medicine 2022, 23(1), 1-13. https://doi.org/10.3892/etm.2021.10942

Naukowcy wykazali, że czas trwania choroby był krótszy u pacjentów spożywających probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto suplementacja probiotykami łagodziła również inne objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz wzdęcia brzucha.