Probiotyk i w leczeniu covid 19

Probiotyki i synbiotyki, a COVID-19 i jego powikłania.

Probiotyki a COVID-19 i jego powikłania

Wpływ probiotyków na COVID-19

Grupa badawcza, Zuo i in. (2020) dowiedli, iż pacjenci z COVID-19 mieli znaczące zmiany w mikrobiocie kału w porównaniu z grupą kontrolną. Mikrobiota chorych na COVID-19 charakteryzowała się większą liczbą bakterii oportunistycznych oraz ubytkiem korzystnych bakterii kwasu mlekowego w czasie hospitalizacji i we wszystkich punktach czasowych podczas hospitalizacji. Inni autorzy sekwencjonując metagenom mikrobioty jelitowej u pacjentów chorych na COVID-19 również wykazali spadek pożytecznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus oraz wzrost udziału w społeczności jelitowej takich oportunistów jak bakterie z rodzaju Corynebacterium oraz Ruthenibacterium (Feng i in. 2020). Ponadto, niekorzystny wpływ COVID-19 na skład mikrobioty jelitowej odnotowali Yeoh i in. (2021). Występowanie dysbiozy jelit (czyli zaburzenia liczebności, składu i funkcjonowania mikrobioty jelitowej) może wpływać na płuca, co z reguły nasila zaburzenia oddechowe wywołane przez COVID-19 (Zuo i in. 2020). Warto również dodać, że dysbioza może utrzymywać się nawet po zniknięciu z organizmu SARS-CoV-2 i ustąpieniu objawów oddechowych (Zuo i in. 2020).

Obecnie na całym świecie są prowadzone badania nad wykorzystaniem modulacji mikrobioty jelitowej do terapii wspomagająca leczenie COVID-19. Do tej pory przeprowadzono i opublikowano w renomowanych czasopismach kilka wysoce istotnych badań klinicznych sugerujących pozytywny wpływ probiotyków na COVID-19.

Kup EkoSynbiotyk 1000ml

Pierwsze efekty w 72h

Zespół włoskich naukowców na łamach czasopisma Frontiers In Medicine opublikował wyniki swoich badań, które traktowały o skuteczności doustnej bakterioterapii jako dodatkowej opcji w leczeniu COVID-19 (D’Ettorre i in. 2021). Badania zostały przeprowadzone na grupie 70 osób. Naukowcy wykazali, iż stosowany przez nich preparat zawierający m.in. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis, istotnie przyczynił się do zmniejszenia objawów chorobowych u pacjentów cierpiących na COVID-19. W ciągu 72 godzin prawie wszyscy pacjenci leczeni bakterioterapią wykazali remisję biegunki oraz innych objawów, w tym kaszlu, duszności i gorączki w porównaniu do mniej niż połowy grupy kontrolnej. Ponadto w grupie suplementowanej probiotykami szacowane ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej było ośmiokrotnie mniejsze.

Badanie kliniczne przeprowadzone w szpitalu Wuhan Union, obejmujące 123 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, z ciężkimi objawami, dowiodło, że bakterie mlekowe mogą modulować odpowiedź immunologiczną, zmniejszać poziom białka c-reaktywnego oraz redukować ryzyko wystąpienia wtórnych infekcji (Li i wsp. 2021). Powyższe wyniki przełożyły się na złagodzenie objawów COVID-19 w grupie pacjentów przyjmujących bakterie probiotycznych w porównaniu do grupy kontrolnej; w skład kombinacji bakterii kwasy mlekowego wchodziły takie bakterie jak Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus i Bacillus subtilis.

Łagodzenie objawów COVID-19 poprzez suplementacje probiotyków zostało również udokumentowano przez innych naukowców Huaren i Zazhi (2021), którzy przeprowadzili badanie na 800 pacjentach z COVID-19 z biegunką. Naukowcy wykazali, że czas trwania choroby był krótszy u pacjentów spożywających probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto suplementacja probiotykami łagodziła również inne objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz wzdęcia brzucha.

Ceccarelli i in (2021) przeprowadzili retrospektywna analizę na 200 pacjentach z COVID-19, 112 pacjentów poddano najlepszej dostępnej terapii (best available therapy – BAT) bez doustnej bakterioterapii, a 88 pacjentów poddano BAT z doustną bakterioterapią opartą na probiotyku zawierającym m.in Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis. Śmiertelność w grupie pacjentów leczonych z bakterioterapią wyniosła 11%, a w grupie leczonych tylko BAT była na poziomie 30%.

Kup EkoSynbiotyk 400ml

Codzienne przyjmowanie probiotyków może stanowić ochronę przed zakażeniem

Ponadto, zespół badawczy Rathi i in. (2021) przeprowadził badanie polegające na zastosowaniu suplementacji probiotykami w grupie 200 osób cierpiących na post-covidowe objawy, w tym zaburzenia funkcji poznawczych i przewlekłe zmęczenie mięśni. Badanie trwało 14 dni, a osoby przyjmujące bakterie kwasu mlekowego wykazały <strong>znacznie większą redukcję zmęczenia fizycznego i psychicznego</strong> we wszystkich punktach czasowych w porównaniu z grupą kontrolną.

Zespół naukowców Kageyama i in. (2022) odnotował zdolność probiotyku zawierającego szczepy Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum i Lactococcus lactis ssp. lactis., do wspomagania odpowiedzi immunologicznej; stężenie cytokin we krwi badanych osób było zbliżone do poziomu cytokin wytwarzanych przez wczesną odpowiedź immunologiczną na infekcje wirusowe, w tym SARS-CoV-2. Powyższe wyniki sugerują, że <strong>codzienne przyjmowanie probiotyków może stanowić ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2.</strong>

Reasumując, wyżej opisane badania kliniczne wskazują na konieczność suplementacji bakteriami kwasu mlekowego w czasie choroby COVID-19 i po jej przebyciu. Tego typu suplementacja przywraca odpowiednie proporcje w społeczności bakteryjnej jelit – która w odpowiednim składzie taksonomicznym m.in. determinuje odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, reguluje pracę układu pokarmowego oraz poprzez produkcję tryptofanu (naturalny prekursor serotoniny) <strong>wpływa korzystnie na nasz układ nerwowy</strong>.

Ze względu na swój skład EkoSynbiotyk ProBio Koło® wydaje się być i<strong>dealnym synbiotykiem (prebiotyk i probiotyk w jednym), który może być stosowany w celu łagodzenia objawów chorobowych COVID-19 oraz zespołu post-covidego.</strong> W odróżnieniu od większości produktów dostępnych na rynku, EkoSynbiotyk <strong>posiada cały zestaw najistotniejszych szczepów bakterii kwasu mlekowego pochodzących z naturalnej fermentacji beztlenowej</strong> (nie są modyfikowane genetycznie), która dodatkowo potęguje działanie probiotyczne. Bakterie probiotyczne obecne w <strong>EkoSynbiotyku</strong> to m.in.: Lactobacillus acidophilus SCD208, L. casei SCD469, L. plantarum SCD014 czy Bifidobacterium bifidum SCD512. Poza tym EkoSynbiotyk zawiera około <strong>4 tysięcy metabolitów</strong>, które również wykazują właściwości prozdrowotne. Warto również dodać, iż <strong>EkoSynbiotyk</strong> nie posiada w składzie słodzików, które występują w większości liofilizowanych probiotyków.

Odwiedź oficjalny sklep producenta

Bibliografia:

1. Zuo, T.; Zhang, F.; Lui, G.C.Y.; Yeoh, Y.K.; Li, A.Y.L.; Zhan, H.; Wan, Y.; Chung, A.C.K.; Cheung, C.P.; Chen, N.; et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterology 2020, 159, 944–955.e948.
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.048

2. Feng, Z.; Wang, Y.; Qi, W. The small intestine, an underestimated site of SARS-CoV-2 infection: From Red Queen Effect to Probiotics. Preprints 2020, 2020030161. https://doi.org/10.20944/preprints202003.0161.v1

3. Yeoh, Y.K.; Zuo, T. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut 2021, 70, 698–706. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323020

4. D’Ettorre, G.; Ceccarelli, G.; Marazzato, M.; Campagna, G.; Pinacchio, C.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; Rossi, G.; Celani, L.; Scagnolari, C.; et al. Challenges in the Management of SARS-CoV2 Infection: The Role of Oral Bacteriotherapy as Complementary Therapeutic Strategy to Avoid the Progression of COVID-19. Front. Med. 2020, 7, 389. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00389

5. Li, Q., Cheng, F., Xu, Q., Su, Y., Cai, X., Zeng, F., & Zhang, Y. (2021). The role of probiotics in coronavirus disease-19 infection in Wuhan: a retrospective study of 311 severe patients. International immunopharmacology, 95, 107531. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107531

6. Ceccarelli, G.; Borrazzo, C.; Pinacchio, C.; Santinelli, L.; Innocenti, G.P.; Cavallari, E.N.; Celani, L.; Marazzato, M.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; et al. Oral bacteriotherapy in patients with COVID-19: A retrospective cohort study. Front. Nutr. 2020, 7, 613928. https://doi.org/10.3389/fnut.2020.613928

7. Rathi, A.; Jadhav, S.B.; Shah, N. A Randomized Controlled Trial of the Efficacy of Systemic Enzymes and Probiotics in the Resolution of Post-COVID Fatigue. Medicines 2021, 8, 47. https://doi.org/10.3390/medicines8090047

8. S. Huaren, X. Zazhi. World Chinese journal of digestology https://www.wjgnet.com/1009-3079/ (2021), Accessed 22nd Aug 2021

9. Kageyama, Y., Nishizaki, Y., Aida, K., Yayama, K., Ebisui, T., Akiyama, T., & Nakamura, T.. Lactobacillus plantarum induces innate cytokine responses that potentially provide a protective benefit against COVID‑19: A single‑arm, double‑blind, prospective trial combined with an in vitro cytokine response assay. Experimental and Therapeutic Medicine 2022, 23(1), 1-13. https://doi.org/10.3892/etm.2021.10942

Naukowcy wykazali, że czas trwania choroby był krótszy u pacjentów spożywających probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto suplementacja probiotykami łagodziła również inne objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz wzdęcia brzucha.