Wpływ ekosynbiotyku na schorzenia układu pokarmowego

Wpływ ekosynbiotyku na schorzenia układu pokarmowego, takich jak biegunka, zespół jelita nadwrażliwego (IBS), nieswoiste zapalenia jelit ( nieswoiste wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna), czy zakażenia Helicobacter pylori.

Ekosynbiotyk, wzmacnia funkcję ochronną błon śluzowych jelit, zapobiegając w ten sposób zespołowi nieszczelnego jelita oraz alergiom, nietolerancjom i redukuje stany zapalne. Zapewnia lekko kwaśne środowisko pożądane w jelicie dlatego mogą wypierać szkodliwe bakterie i grzyby co prowadzi do regeneracji jelit.

Charakteryzuje się dobrą przeżywalnością i aktywnością przeciwdrobnoustrojową o szerokim zakresie oddziaływania oraz wysokim potencjale pożytecznych mikroorganizmów do kolonizacji przewodu pokarmowego.

Ekosynbiotyk, poprawia skład naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, poprzez zwiększenie liczebności pożytecznych bakterii, które hamują rozwój bakterii chorobotwórczych.