Rekomendacja dla EkoSynbiotyk od Neurolocus

Klinika leczenia bólu

Doświadczenie ze stosowaniem ekosynbiotyku, pozwala go spokojnie rekomendować u wszystkich chorych z chorobami skóry, chorobami zapalnymi i czynnościowymi przewodu pokarmowego oraz chorym ze schorzeniami reumatologicznymi. Regularne stosowanie tego leku pozwala na zdecydowane złagodzenie objawów chorobowych, zmniejszenie bólu i poprawę dobrostanu pacjentów. Głębokie działanie poprzez wpływ na skład i funkcje flory jelitoweji pozwala poprawić przebieg tych ciężkich, okaleczających chorób wspomagając ich leczenie przez specjalistów.

Dr n.med. Paweł Gogol